Camp-Ithier: Saki Tony Benito Canagasaby 33 An Fer Inpardonab

Lapolis inn aret Tony Benito Canagasaby, ki konu bann servis polisiyer, Samdi aswar le 4 Novam. Tousala apre ki linn agres enn abitan Camp-Ithier kout sab ek menas li avek enn fuzil. Abitan-la inn blese ek transporte lopital pou bann swin neseser.

Sispe-la ek so bann kamarad inn kraz partou kot viktim-la Samdi.

Sa abitan-la inn fer plizir plint kont Tony dan le-pase pou trafik ladrog. Me naryin pa finn fer ziska zour li agres sa zen abitan-la kout sab ek mem menas li avek enn fuzil. Viktim-la dir li finn trouv lamor divan li sa lanwit-la.

Lapolis Flacq inn alerte ek mande sur plas ek zot inn aret Tony. Zot inn osi transport viktim-la lopital pou bann swin ek linn ranpli enn form 58 Samdi aswar.

Viktim-la rakonte: “Monn fer plizir plint kont Tony pou trafik ladrog. Tousala deroule divan mo lizie. Li vann lapoud, sintetik ek gandia. Kan lapolis vini pa gengn naryin avek li. Inn deza aret li pou konsomasyon gandia. Samdi, linn desid pou pran revanz ek inn koup mwa kout sab. Monn trouv lamor divan mwa.”

Tony ki ena 33 an inn bles viktim-la lo so latet, zorey ek likou kout sab. Leta lasante viktim-la zize stab pou le moman. Sispe-la inn pas lakour Flacq azordi, Lindi le 6 Novam, ek lapolis inn obzekte so remiz an liberte.

Li finn rekondwir dan selil polisiyer ziska so prosin aparisyon. Lapolis pe kontinie so lanket dan sa zafer-la.

Comments

comments