Cassis: Zot Agres Proprieter Enn Snack Kout Matrak Ek Kanif

So nene inn gengn fraktir ek inn bizin koud kot so sousiy ek lebra. Sa viktim-la inn malmene par kat individu ki ti lo motosiklet, kan li ti pe ferm so snack, ki trouv dan dan Cassis, Samdi aswar le 4 Novam. Bann malfra inn apros li ek agres li kout matrak ek kanif, avan kokin reset sa zour-la.

Proprieter sa snack-la pa finn rekonet bann voler-la. Me li presize ki linn resi anlev enn plak nimero enn parmi bann motosiklet-la sa zour-la.

Linn fer enn depozisyon stasyon lapolis Bains-des-Dames Samdi aswar. Li avoue avek bann anketer ki linn konstat kat individu lous dan so snack enn semen avan. Kat zom-la reserse par lapolis.

“Mo ti pe bes shutters mo snack pou rant kot mwa kan bann badi, ki ti ena kask integro, inn met gaz akrimozen lo mo figir,” viktim-la konfie avek bann anketer. Bann voler-la, li rakonte, inn profite pou bat mwa kout matrak lo mo ledo. “Enn parmi inn agres mwa kout kanif lo mo lebra, lizie ek nene. Mo ti dan disan ek byin feb pou rod led.”

Erezman, li dir, ti ena enn koup abor enn 4×4 ki finn vinn ed mwa. “Se sa moman lamem ki bann malfra-la inn sove ek kokin reset. Lapolis inn averti ek zot inn transport mwa lopital Jeetoo.” Misie-la inn transfere lopital ENT dan Vacoas pou resevwar bann swin aproprie.

Comments

comments