Dram Dan Chemin-Grenier: Retrouv Vanessen 32 An Pandi Lo Enn Pie

Finn ena enn terib dram kot bann Ramalingun Samdi le 4 Novam gramatin boner.

Vanessen, ki ti ena 32 an, inn donn li mem lamor par pandezon dan so zardin anba enn pie. Se so bann pros ki finn fer sa dekouvert orib-la ver 06hr30. Li ti pandi avek led enn lakord lo enn pie.

Zot inn alert lapolis ki finn mande sur plas. Bann polisie inn konstat dese viktim-la ek zot transport so lekor lamorg lopital Jawaharlal Nehru, dan Rose-Belle. Lotopsi kinn pratike par Dr Chamane, Police Medical Officer, inn atribue so dese swit a enn asfixi kinn koze par pandezon.

Lapolis inn ouver enn lanket.

Comments

comments