Mare-d’Albert: Retrouv Chundun Jugoo Mor Lo Larout Avek 2 Lipie Kraze

Chundun Jugoo, enn abitan Mare-d’Albert ki ena 62 an, inn mortelman ranverse par enn loto yer, Dimans le 5 Novam, ver 20hr40.

Mande sur plas, lapolis Mare-d’Albert inn trouv li inert lo koltar, avek so de lipie ekraze ek eparpiye, temwanian enn violan inpak ki finn koze par enn aksidan. Bann personel SAMU inn konstat so dese.

Lapolis Plaine-Magnien, pou so par, inn ouver enn lanket swit a sa aksidan larout-la. Sofer loto-la, enn abitan Rose-Belle, pa ti prezan sur plas kan lapolis inn arive.

Dapre nou bann informasyon, sofer-la, ki apel Moneesamy Basana Reddi, finn kondwir a lopital. Enn lot fe inabityel: loto inplike pa ti sur plas aksidan-la.

Lapolis inn ouver enn lanket pou fer lalimiyer lo so zafer-la. Pou pratik enn otopsi azordi, Lindi le 6 Novam, pou konn koz exak dese Chundun Judoo.

Comments

comments