Bel-Air: Saki So Fam Ek So Belmer Fer Avek Sa Zom-la Inkrwayab

12 pwin sutur lo lamin, enn lizie rebor nwar ek bann echymoz antie so lekor… enn anplwaye lotel, ki ena 30 an parla, inn gengn move bate apre enn diskisyon konzigal, Dimans le 5 Novam.

So bann agreser: so fam ek so belmer. Linn port plint pou kou ek blesir stasyon lapolis Bel-Air. Prezume viktim-la aktuelman admet dan lopital Flacq.

Zalousi ek adulter

Sa insidan-la finn arive akoz enn zafer zalouzi ek adulter. “Trwa mwa desela, monn aprann ki mo fam ti pe tronp mwa, me monn pardonn li,” mari-la konfie. Ek Dimans dernie, prezume viktim-la inn telefonn lotel kot so madam travay pou demann so nouvel. Sof ki li pa ti laba. “Monn anvi verifie akoz li ti dir mwa li pe al travay gramatin. Me monn aprann ki ti so zour konze,” li rakont nou.

Nou interlokuter azoute ki li finn telefonn so bann bo-paran pou kone si so madam kot bann-la. “Li pa ti pe reponn mo bann apel nonpli. Monn koumans gengn bann dout.”

Antretan, bann bo-paran ek ser viktim-la inn vini pou guet sitiasyon-la. Zot tou finn atann madam-la retourn lakaz. Kan linn rantre, sitiasyon inn dezenere anplas.

Kout rondin

Individu-la rakonte ki so madam pa ti anvi tann naryin. Kan finn poz li kesyon, fam-la inn ankoler. “Linn pran enn obze dekoratif ek inn lans lo mo figir. Mo pann gengn letan evit li. Monn tonbe ek mo lamin inn kas vitre latab ki omilie salon. Monn gengn koupe longuer mo lebra.” Fam-la inn kontinie bat so mari kout rondin lo so ledo. Ek so belmer inn esay etrangle li.

Nou finn gengn kontak avek madam-la. “Si mwa monn bat mo misie, be ki li ena pou dir lo bann mark ki mo ena lo mo lekor,” li dir.

Loading...

Comments

comments