[Video] Aksidan Fatal Mare-d’Albert: Sofer Loto-la “Mo pann kapav evit aksidan-la..”

Sa fer 136 mor lo nou larout depi koumansman lane. Dernie viktim se Chundun Juggoo. Sa zom 62 an-la finn ranverse par enn loto Dimans aswar lo otorout Mare-d’Albert. Sofer-la dir li pann kapav evit aksidan-la.

Li ti pe marse pou al so travay, enn santie kot li travay kouma gardyin. Me chundun Juggoo zame pou ariv so destinasyon. Sa abitan Rampe Le Moirt, Mare-d’Albert-la inn mor sur lekou apre ki enn loto inn tap avek li anplin Dimans aswar.

Sofer loto-la, Moonesamy Bassana Reddi, 67 an, finn prezant li mem stasyon lapolis Plaine-Magnien enn tigit apre. Li finn subir enn lalkol test ki finn revel negatif. Se papa konstab Bassana Reddi, ki ti arete pou trafik ladrog.

Se dan prezans so avoka, Me Rouben Mooroongapillay, ki Moonesamy Bassana Reddi inn donn so versyon de-fe avek lapolis. Lanket-la soupervize par Divisional Commander, asistan komiser lapolis (ACP) Ramsurrun. Linn explike ki li ti lo volan loto so garson.

“Mo sorti Plaine-Magnien pou ale kot mwa Rose-Belle kan monn trouv enn kiksoz pass devan mwa enn kou, mo ti lor fast lane e monn arete. Lezot otomobilist inn averti mwa ki monn tap avek enn individu. Akoz mo ti pe gengn douler partou, monn al lopital Rose-Belle avan al stasyon lapolis,” linn dir.

Moonesamy Bassana Reddi inn konparet divan tribunal Mahebourg kot enn sarz omisid involonter inn retenir kont li. Linn bizin fourni enn kosyon Rs 8000 pou retrouv liberte. Lotopsi inn konklir ki Chundun Juggoo inn mor swit a bann multip blesir. So lipie ti kraze ek seksyone.

Ti ena bel emosyon kot viktim-la so lakaz Lindi le 6 Novam. So madam pa finn aret plore. Se Dev, neve viktim-la, ki finn konfie avek Defi Quotidien.

Video:

“Mon oncle a perdu la vie en allant travailler. Toute la famille est bouleversée par ce drame. On s’est parlé avant qu’il ne parte. Il a deux filles, mais l’une d’elles n’a pu assister à ses funérailles, car elle est à l’étranger,” li explike.

Loading...

Comments

comments