[Video] Lakour Intermediyer: Showkutally Soodhun Pled Non-Koupab Pou Menas Demor Kont XLD

Propo kontroverse: Showkutally Soodhun pled non-koupab dan lakour intermediyer, prose pou kontinie le 29 Mars 2018. Showkutally Soodhun inn pled non-koupab azordi, Mardi le 7 Novam, dan lakour intermediyer divan mazistra Niroshini Ramsoondar. Pourswit reprezante par Maitre Medaven Armoogum ek Maitre Kesri Soochit ek defans par Maitre Raouf Gulbul.

An efe, vis premie minist ek minist later ek lozman, pourswivi pou fer bann propo menasan kont Xavier-Luv Duval le 18 Juillet, pandan enn selebrasyon Eid ul-Fitr organize par konsey distrik Flacq.

Video:

Showkutally Soodhun finn menas Xavier-Luc Duval sa zour-la. “Si kouma dir mo bodyguard ti donn mwa revolver, mo touy Xavier Duval dan Parlman. Mo touy li… Apre samem ki apel jihad. Paski mo byin atase avek Arabie Saoudite,” li ti notaman deklare.

Comments

comments