Chute Fatal: Enn Abitan l’Escalier Perdi Lavi

Saylash Greedharry, enn mason ki ena 43 an ek abitan l’Escalier, inn rann lam le 7 Novam.

Li ti admet dan swin intansif lopital Jawaharlall Nehru dan Rose-Belle depi le 19 Aout dernie swit a enn chute violan.

Otopsi ki finn pratike par Police Medical Officer, Prem Chamane, inn atribue so dese a enn septisemi.

Comments

comments