[Exclusive] Plaines-Wilhems: Maya 34 An “Mo mari dir mo infidel akoz mo refuz relasyon sexuel avek li”

Enn direktris ki abit Plaines-Wilhem inn agrese par so mari ki enn profeser dan lasware Zedi le 2 Novam. Dan enn plint ki linn fer avek lapolis, sa fam 34 an-la explike ki so mari, 38 an, akiz li pou infidelite akoz linn refuz pou gengn relasyon sexuel avek li.

Direktris-la inn agrese violaman par so mari apre enn fet aniverser. Dan so depozisyon, li rakonte kan linn rant lakaz apre fet-la, zot inn depoz zot zanfan kot zot granmer.

“Kan nou finn rant kot nou lakaz, mo mari inn anvi gengn rapor sexuel avek mwa, me monn refuze akoz li ti sou linflians lalkol. Li pann dizer mo refu ek inn akiz mwa pou infidelite. Linn sot lo mwa ek inn agres mwa violaman lo mo figir. Li finn donn mwa plizir kout pwin lor mo figir e li finn tap mwa partou lor mo lekor. Erezman, monn resi sove,” li indike. Linn resevwar bann swin dan lopital.

Li afirme ki li fidel avek so mari. “Mo pa kone kifer li dout mwa. Akoz monn refuz pou gengn rapor sexuel avek li paski li ti sou pa vedir ki mo infidel. Li bizin respekte mo swa ek mo desizyon,” li azoute. Dapre li, ena boukou diskisyon ant li ek so mari.

Lindi le 6 Novam, profeser-la inn arete par lapolis. Linn pran so drwa pou gard so silans. Linn konparet tribunal Curepipe. Li reponn enn akizasyon provizwar pou violans domestik. Linn libere apre ki linn fourni enn kosyon.

Loading...

Comments

comments