Meurt Petite-Rivière: “Se bann voler ki finn touy mo mama,” Tifi Ginette Belrose Dir

Se bann voler ki finn touy li. Doretta sir lo zafer-la. So mama, Ginette Belrose, 70 an, inn retrouve mor azordi, Merkredi le 8 Novam. Li ti ena bann blesir lo so likou.

Se Curtis, garson viktim-la, ki finn fer sa dekouvert makab-la. Li ti sorti travay kan linn konstate ki so mama ti par ter dan enn koulwar so lakaz ki trouv lari Iqbal, Cité Richelieu, Petite-Rivière.

“Mo mama tou letan inn trime pou nou. Azordi kan zot trouv enn ti lakaz, zot vini zot touy li. Bann-la inn kokin mem…”

Doretta rakonte ki bann voler-la ti ena labitid fer letour so ti komers ki divan lakaz so mama, Curtis Store. “Trwa fwa voler inn pase. Trwaziem fwa-la tir lavi mem sa kout-la…”

Li bon zot kone ki Ginette Belrose ti pe viv isi depi 48 an. Dapre so tifi, so mama inn touzour travay. “Mo mama tou letan inn trime pou nou. Azordi kan zot trouv enn ti lakaz, zot vini zot touy li. Bann-la inn kokin mem…”

Nouvel lamor Ginette Belrose inn repandi dan sa kartie-la kouma dife. Bann vwazin inn atroupe divan zot laport ek lapolis inn delimit bann perimet.

Comments

comments