Port-Louis: Roshni 38 An “Mo mari inn pey enn dimoun pou vey mwa ek agres mwa…”

Ti ver 08hr20 Lindi le 6 Novam kan finn ariv sa. Roshni, 38 an, ti pe al so travay dan Port-Louis. Li enn anplwaye dan enn konpagni lasirans.

Kan linn ariv lari Motais dan Port-Louis, linn trouv enn individu inpe lous, ki ti met enn t-shirt nwar ek enn sort, diriz ver li. Roshni pann port atansyon ek kontinie so simin sa ler-la.

Zom-la inn apros li ek inn dir Roshni ki li anvi koz avek li. Roshni, ki finn kwar ki misie-la ti pe rod propoz li, inn avoy li fer fout ek kontinie marse. Me enn zafer ki li pann atann inn prodwir.

Enn kou, Roshni inn resanti enn gran douler lo so ledo. Li realize ki zom-la inn donn li de koutpwin. Roshni inn vire dan enn gran sok ek demann zom-la kifer linn agres li. Zom-la reponn li: “Mo finn tir to foto ek filme twa. To mari inn donn mwa Rs 5000 pou vey twa.”

Linn per pou so sekirite, Roshni inn al stayon lapolis deswit pou port plint. Linn dir li an mezir pou idantifie so agreser dan so depozisyon avek lapolis. Bann polisie inn amen li lopital pou bann premie swin apre so depozisyon.

Zot inn ouver enn lanket pou fer lalimiyer lo sa zafer-la.

Loading...

Comments

comments