Rose-Belle: Enn Mama Mank Perdi Lavi Kan Li Ti Pe Protez So Tifi 15 An

Gianee L., 38 an ek abitant Rose-Belle, so lefwa inn perfore apre ki konpagnon so tifi inn pwayard li a plizir repriz Mardi aswar dan so lakaz. Yagavesh Seegoolan, 18 an, inn arete pou tantativ meurt. Li finn konfie.

Li touzour tromatize. Gianee L. ti pe dormi mardi aswar kan so somey inn kase par enn tapaz. Yagavesh Seegoolam, alias Adarsh, inn rant kot li. Zen zom-la ti pe diskite avek so tifi 15 an ki mama enn ti bebe 6 mwa. Adarsh ti pe agres so tifi ek li finn interpoze, dapre saki Gianee L. inn dir avek bann anketer.

Koumsa mem, Adarsh inn pwayard li plizir kout lo so ledo, lamin ek lipied avan sove. Se enn volonter kinn transport viktim-la lopital Jawaharlal Nehru, Rose-Belle, kot linn admet apre enn operasyon delika. So leta lasante zize ase kritik.

Defi Quotidien inn rankontre viktim-la lo so lili lopital dan Rose-Belle. Gianee L. sou respirasyon artifisyel. Li ti an larm ek se avek boukou difikilte ki linn rakont so kalver: “Mo tifi gayn bate souvan akoz Adarsh zalou. Kan mo tifi koz avek so bann kamarad lor Facebook, Adarsh batt li pou nanye. Mardi aswar li finn vini ek li finn batt mo tifi. Kan monn intervenir, linn agres mwa. Mo ti kapav perdi lavi.”

Lapolis Rose-Belle inn prosed a larestasyon Adarsh Merkredi gramatin. Linn avoue ki linn pwayard Gianee L. “Mo ti al kot mo konpagn pou al guet mo ti bebe. Mo ti ena enn pwayard avek mwa. Mo finn pren pwagnar pou fer per, me laba zafer finn dezenere ek mo finn agress Gianee. ”

Zen zom-la inn konparet divan tribunal Mahebourg sou enn sarz provizwar tantativ meurt. Li finn rekondwir dan selil polisiyer. Bann anketer finn egalman rekuper zarm krim-la.

Lanket, mene par serzan Runglall, soupervize par inspekter Mohesh ek asistan komiser lapolis (ACP) Ramsurrun.

Loading...

Comments

comments