[Audio] Propo Komunal: Soodhun ‘lev paké alé’

Se enn tipti group fam ki divan Prime Minister-s Office azordi, Vandredi le 10 Novam. Zot bu: manifeste pou insiste ki Showkutally Soodhun demisyone depi so post apre enn video dan ki nou trouv li fer bann propo komunal ti difuze.

“Li pe vinn kre enn laguer rasyal dan nou pey. Linn mank a tou bann etik. Li bizin mezir so parol. PM bizin azir. Saki nou pe atann,” enn parmi bann manifestan soulinie.

Audio:

Dapre nou bann informasyon, kouma linn fer konesans video-la Lindi, Pravind Jugnauth inn rod limoz so minist lozman ek later ShowkutView Postally Soodhun. Se samem ki finn indike depi lotel gouvernman.

Enn parlmanter dir li per ena bann troub si pa pran enn desizyon ziska Samdi. Dapre so bann informasyon, bann reunion inn organize pou anvizaz bann manisfestasyon.

“C’est trop grave ce qu’il a dit, nous ne pouvons cautionner de tels propos,” enn manb MSM indike. Li dir ki mem Showkutally Soodhun enn ‘zanfan lakwizinn’ Sir Anerood Jugnauth ek lady, Pravind Jugnauth ena lintere azir vit.

Comments

comments