Camp-de-Masque: Sa Mama-la Mont Dan So Loto. Saki Ariv Li Apre Inkietan.

Tifi Patricia Baveuse pe mor avek traka. Kifer? Akoz so mama pa finn rant kot li dan Cap-Malehureux depi Merkredi le 8 Novam.

Dernie fwa ki finn trouv li, Patricia Baveuse ti met enn linz ver ek maron. Lafami Baveuse inn lans enn avi deresers.

Sa zour-la, Patricia Baveuse inn kit lakaz so mama ki trouv dan Camp-de-Masque enn tigit apre 15hr apre enn vizit dan so loto, enn Toyota Corolla kouler ver, pou retourn so lakaz.

Se enn traze ki pa dure plis ki ener tan. Depi sa, so bann pros pa finn gengn so nouvel ditou. Zot inn fer enn depozisyon stasyon lapolis Grand-Baie.

Si zame zot ena kit informasyon lo li, pa ezite pou inform lapolis.

Loading...

Comments

comments