Meurt Ginette Bellerose: So Bann Agreser Tap So Latet Anba Avan Pik Kouto Dan So Likou

Ti kapav lir inkonpreansyon lo figir bann abitan lari Iqbal dan Résidence Richelieu apre sa terib dram ki finn arive dan zot vilaz. Ginette Bellerose, enn komersant ki ti ena 70 an, finn asasine dan so lakaz Merkredi dernie.

Se so garson Curtis ki finn fer sa dekouvert makab-la kan li finn retourn depi so travay. Viktim-la, ki ti par ter dan enn lamar disan, ti ena enn profon antay lo so likou.

Bann polisie ki ti mande sur plas krim-la inn retrouv de kouto akote kadav-la.

Apre ki zot inn koup so likou, bann agreser-la inn kokin enn som Rs 11 000. Bann pros viktim-la ankoler ek soke akoz Ginette Bellerose ki ti pe ger enn tabazi zis divan so lakaz, finn deza resevwar vizit bann voler de kou.

Bann kamera surveyans ki pa trouv lwin avek lakaz viktim-la inn vizyone par bann anketer. Dapre nou bann ranseignman, lapolis pa pou tarde pou met lamin lo bann koupab.

Lanket lapolis pe kontinie.

Loading...

Comments

comments