Morisyin Clifford Savrimootoo Desede Dan La Chine

Nou ena enn move nouvel pou lafami Savrimootoo. Enn zot manb lafami, ki ti pe travay dan La Chine, inn desede Vandredi le 3 Novam. Enn madam inn rant an kontak avek nou pou met lafami Savrimootoo okouran lo Clifford so lamor.

So lekor dan enn lamorg an Chine ek pe atann enn manb so lafami vini pou kapav fer otopsi. Nou pa konn koz ek sirkonstans so dese ziska ler. Clifford Savrimootoo ti pe travay pou enn azan dan La Chine.

Papa Clifford ti supoze pran avion Merkredi le 8 Novam pou al La Chine me li finn gengn enn malez. Dokter inn konsey li pou pa pran avion. Se enn gran sok pou lafami Savrimootoo. Bann lezot manb lafami kinn pran dispozisyon pou repatrie lekor Clifford.

Dapre informasyon nou finn gengne, lanbasad Moris dan La Chine okouran sa zafer-la ek zot inn fini fer leneseser pou inform lafami. Zot pe ed lafami Savrimootoo pou fer bann prosedir ki bizin. Bofrer Clifford inn remersie zot tou ek dir zot pou repatrie so lekor pli vit posib Moris.

Loading...

Comments

comments