Plaine-des-Papayes: Enn Voler Ankagoule Atak Enn Etudian 20 An

So rezistans inn posibleman sap so lavi. Sa abitan Plaine-des-Papayes-la, ki ena 20 an, pa finn ezite pou fer fas so agreser.

Yer, Zedi le 9 Novam, ver 10hr, etudian-la ti dan so lakaz kan linn trouv enn zom ankagoule kot li. Linn panike me linn desid pou fer fas.

Arme avek enn sab, malfra-la inn menas li avan reklam li larzan. Me zen zom-la inn refuz li ek voler-la inn agres li kout sab.

Dan so deklarasyon avek lapolis, zen zom-la explike ki li finn blese lo so lamin drwat kan li ti pe defann li mem. So tandon inn seksyone ek linn perdi boukou disan.

Se a sa moman lamem ki so agreser inn sove. Oken obze pa finn kokin. Viktim-la inn par ayer resevwar bann swin lopital SSRN dan Pamplemousses. Lapolis inn ouver enn lanket pou retrouv malfra-la.

Comments

comments