[Video] Fam Kreol: Saki Sa 2 Fam Morisyin-la Dir Merit Zot Aplodisman

Enn bon lexanp ou enn bon klak apre ki nou minist later ek lozman, Showkutally Soodhun, inn dir lo enn video ki pe fer buzz aktuelman. Nou tou nou kone ki finn deroule ek sa inn provok koler dan tou komunote nou ti zil Moris. Li bon misie-la kone ki nou tou Morisyin kreol ek saki linn dir se enn insult pou tou komunote.

Vwasi mesaz ki sa 2 fam-la ena pou nou:

“My name is Claudine and I’m not a prostitute woman. Mo apel Claudine ek mo enn kreol. Mo enn full katolik. Mo enn nasyon ek mo fiyer seki mwete. Mo mama kinn met mwa lo later ek mo resanble li. Mo fiyer mo kreolite. Swiv lasen lepep. Mersi.”

“Mo apel Yveslene, mo papa apel Yves. Mo mama apel Chantale ek mo enn fam kreol. Mo fiyer, mo pa pit**, mem mo sorti dan enn lafami mizer mo mama inn travay dur pou mo ena ledikasyon. Azordi, mo anvi dir minis Soodhun bous inpe so fe** ek poz li enn sinp kesyon. Eski linn deza vann nou, nou ki apel fam kreol? Si oui to enn pimp, ki vedir makro an angle, sinon alos la to merit enn bon beze, to tret nou pitin me mo reponn twa mwa. Bizin ena kara pou kapav fer pit**. Ek apre sorti inpe lo larout to pou al kone si pa nou ki fer plis pit**.”

Ena osi enn video an sirkilasyon kot enn denome misie Bergue Edley donn enn replik a misie Soodhun:

Nou dir enn gran bravo misie ek madam pou zot mesaz. Si zot osi zot Morisyin ek kreol, partaz sa lartik-la. Anou montre solidarite ek demann demisyon misie Soodhun pou bann propo linn fer. Nou pa le enn ti zil diktater. Mersi lepep.
Loading...

Comments

comments