Enn Bis Kraz So 2 Lipie: “Mo ti ankor lo deziem mars kan sofer-la inn demare enn kou”

Aisha Bibi Boolakee pa kone si li pou re kapav marse ou pa. Sa abitant Camp-Levieux-la, ki ena 78 an, so lazam inn kraze par enn bis TBS (Triolet Bus Service) yer dan Morcellement Raffray, Terre-Rouge. Veyikil-la pann arete ek inn kontinie so larout apre sa insidan-la. Linn osi blese lo latet ek figir, linn transporte lopital SSRN par bann temwin.

“Gengn boukou douler,” Aisha Bibi Boolakee konfie. Li finn subir plizir operasyon. Me leta so lasante zize stab. “Mo pa kone ki finn pase apre aksidan-la. Monn perdi konesans,” viktim-la azoute. Se so ser ki finn rakonte ki bis-la pa finn arete apre insidan-la.

“Se bann temwin ki finn aret bis-la. Kouma kapav sofer-la pa rann kont ki mo ti pe desann,” Aisha Bibi Boolakee interoze. Sofer an kesyon, enn abitan Triolet ki ena 47 an, inn viktim koler bann temwin sa sen-la.

Aisha Bibi Boolakee rakonte ki li ti pe al kot enn pros ki ti pe fet so 60 an. “Monn sorti lakaz boner avek mo ser. Mo dir nou gengn letan pas enn moman apre nou dezene. Apre mo ti pou al kot mo frer,” li rakonte.

Oter Morcellement Raffray, ti ena zis so ser ek li dan bis-la. Lo bistop, linn desann an dernie. Alos ki li ti lo deziem mars, sofer-la inn demare enn sel kou. Aisha Bibi Boolakee inn tonbe ek bis-la inn roul lo so lazam, ek les li dan enn lamar disan.

L’express inn solisit konpagni TBS pou enn reaksyon. Me konpagni bis-la pa finn reponn zot kesyon.

Loading...

Comments

comments