[Exclusive] Mahebourg: Sania 19 An “Mo kontan enn tifi. Eski enn pese sa?”

Li dir li pa omosexual, li enn bisexual. Selman li ena lamour ek atraksyon plis pou bann fam. Zouen Sania* (non fiktif), 19 an ek abitant Mahebourg, ki dir li kontan fam ek demande si se enn pese saki li pe fer.

Sania enn etudiant dan enn universite ek linn prefer gard anonimite. Li dir dimoun pena move regar lo relasyon ki li ena avek enn denome Aurelie* (prenon modifie) ki ena 17 an ek etudiant dan enn kolez.

“Kan enn zom kontan enn lot zom, lerla nou trouv sa taboo Moris. Me kan enn fam pe sorti avek enn fam nou pa trouv oken move regar ou taboo. Mo finn deza sorti avek plizir zom me zame monn kontan enn ladan. Tou letan monn gengn problem dan sa kalite relasyon-la,” Sania konfie.

Nou interlokutris dir ki linn al konn so sexualite kan linn gengn 17 an. Linn santi enn lamour profon pou Aurelie kan zot inn fer rankont lo Facebook an 2015. Lerla zot inn zouen a plizir repriz ziska Sania inn deklar so lamour pou Aurelie. “Nou ti zouen Bagatelle ek se laba ki monn deklar mo lamour pou li. Monn dir Aurelie to enn zoli fam ki al dan mo maniyer ek mo ena lamour pou li,” Sania dir.

Apre sa, zot inn sorti ansam. Sania dir nou ki linn mem deklar so lamour avek so bann paran ki pann aksepte enn relasyon parey. Me so paran inn dir Sania ki li kapav kontinie zot lamitie me pa plis. Me parkont, bann kamarad Sania ou mem Aurelie inn kontan zot relasyon ek pa trouv oken problem ladan.

Aurelie ek Sania ti anvi exprim zot lamour avek nou ek zot lepep. Zot ti anvi kone ziska kotsa pou ale enn relasyon parey. Eski dimoun respekte enn relasyon koumsa dan nou sosiete ou pa? Eski li enn pese? Sania ti anvi konn zot lopinyon.

Si zot ena kit konsey pou Sania, met enn komanter anba li pou lir diskretman. Tou komanter deplase pou efase. Mersi pou zot konpreansyon lepep.

Loading...

Comments

comments