Glen Park: Rakshita Luckhun, 9 an, Ti Viktim Enn Aksidan. Saki Ariv Li Pou Fer Zot Leker Plore.

So bann paran dir ki se enn neglizans medikal…

Rakshita Luckhun, 9 an, inn rann lam Zedi dernie dan lopital Candos. Dapre rapor otopsi, linn mor swit a enn emorazi intrakranienn. Le 5 Oktob, li ti pe vwayaz dan enn loto ki finn rant an kolizyon avek enn kamion.

Rakshita inn transporte lopital Candos kot linn admet pandan de zour. So bann paran dir linn desede swit a enn neglizans medikal.

Lafami Luckhun ki abit Glen Park, Vacoas, revolte. Roopchand, papa tifi-la, pa kasiet so koler. “Apre aksidan-la, mo tifi inn admet pandan de zour selman. Zot inn fer enn radiografi avek li. Akoz ti ena mor dom dan sa aksidan-la, li ti bizin fer enn CT Scan. Pou lopital, dan labsans blesir extern, enn CT Scan initil. Kapav sa ti pou sap lavi mo tifi. Dan Moris, bann ti dimoun pa gengn servis ki zot merite, se enn gran laont,” sa marsan legum-la dir dan koler.

“Depi ki linn sorti lopital pou rant lakaz, Rakshita pa finn aret plinyin. Li dir ki li pe soufer ek gengn douler lo likou ek latet. Nou finn amen li lopital de kou. Medsin inn donn li parasetamol ek bann kalman, ek afirme ki li pa grav. Zedi, mo tifi ti pe zoue kot mo vwazin kan linn telefonn mwa pou dir ki so lasante pe degrade. Monn transport li lopital,” Roopchand dir.

Tretman amater

4hr linn retourn pou guet so zanfan. “Rakshita ti pe vomi disan ek ti pe sinyin depi so nene. Bann medsin inn fer vit me dan mwins ki 5 minit, li finn rann lam. Mo lavi ek mo fam so lavi inn efondre enn sel kou. Mo revolte pou tretman amater ki bann medsin inn rezerv mo tifi,” Roopchand dir an larm.

Lotopsi kinn pratike par Dr Sudesh Kumar Gungadin, sef departman mediko-legal, inn atribue so dese a enn emorazi intrakranienn.

Rajini, mama-la, inkonsolab. “Rakshita mo ti tifi. Le 5 Oktob dernie, so kouzinn Bhavna ti vinn rekuper li, ek inn dir zot pe al fer enn letour La Source. Apre, monn aprann ki zot inn al Flic-en-Flac. Depi lamor Rakshita, mo lavi inn baskile,” li dir.

Bann pros kont pou angaz bann aksyon legal dan sa zafer-la. Defi Plus inn solisit komanter direkter lopital Candos. Li afirme ki li pann resevwar oken plint ziska ler lo sa size-la. Li azoute ki li pou verifie dosie-la Samdi pou kone ki finn pase.

Funeray Rakshita pou fer Dimans le 12 Novam a 8hr.

Comments

comments