Keshav, Enn Miner 16 An: “Mo kokin pou nouri mo mama papa”

Kouma pou ofer enn meyer zour ek bann repa korek a enn mama andikape apre enn atak serebral ek enn papa ki preske aveg?

Li ankor ena 16 an ek ena enn gran responsabilite lo li. Ladan li bizin al lekol ek pran leson partikilie. Lavi pa fasil pou li ek se enn gran pwa lo so ledo dan lavi toulezour sa adolesan-la. Pou Keshav* (non modifie), ninport ki mwayin, li bizin azir pou resi subvenir a bann bezwin so mama ek papa.

Me bann zom inspekter Gunga inn met lamin lo li apre ki linn kokin dan enn Pet Shop. Li finn kokin bann pwason Koi pou enn valer Rs 360 000.

Li bizin pas divan mazistra an Fevrie 2018, akonpanie avek so kamarad ki konplis dan sa vol-la. Zot inn libere apre ki zot inn fourni enn kosyon tou le-de.

Loading...

Comments

comments