Otomobil: Rs 25 000 Pou Enn Nouvo Plak Nimero

Ki bu deryer sa: donn lasans bann proprieter veyikil pou gengn enn plak nimero avek zot inisyal.

National Transport Authority (NTA) inn prepar enn proposition paper ki zot inn anvway minister infrastriktir publik semen dernie. Zot demann minister pou met an viguer nouvo seri bann plak nimero0la ek atann fe-ver minister pou koumans sa proze-la.

Dapre bann teknisyin NTA, li posib pou met o dispozisyon bann proprieter veyikil bann plak nimero koumanse par bann let FB-1 ziska ZZ-1000. Enn demars ki posib pou bann veyikil ki finn aste an 2017.

Koumsa, si enn otomobilist anvi sanz palk nimero, li kapav swazir enn parmi bann nouvo seri kont enn peyman Rs 25 000. “Nou finn desid pou fer sa proze-la akoz enn problem informatik,” enn responsab NTA fer resortir.

An efe, ‘avek nom grandisan bann veyikil ek sif lo bann plak nimero, nou server informatik pe gengn bann difikilte pou kapte tou sa bann nimero-la. Se koumsa mem ki nou finn gengn lide pou propoz enn pli gran swa a bann proprieter veyikil,” nou interlokuter explike.

Li osi soulinie ki enn sertin nom otomobilist pa swete ki lane zot veyikil li vizib. Sa bann dimoun-la pou kapav rezerv bann plak nimero kont enn peyman Rs 2000.

Par ayer, si enn otomobilist pa finn pey vignet pou deklarasyon so veyikil depi plis ki enn an, plak nimero-la pou re-vinn propriete NTA. “Techniquement, une plaque n’est pas réellement la propriété de l’automobiliste. Elle appartient à la NTA. C’est l’instance qui est habilitée à donner un numéro à un véhicule, si le propriétaire n’est pas en règle,” nou interlokuter avanse.

Dan le-pase, enn proze ti an preparasyon pou permet bann proprieter veyikil pou servi bann non 6 let lo zot plak. Me li pann vinn an viguer.

Loading...

Comments

comments