Aksidan Fatal Riche-Terre: Enn Siklist Desede, So Idantite Inkonu

Bann aksidan larout pe ankor kontinie. Pa plitar ki dan lasware Samdi le 11 Novam, enn loto inn tap anplin avek enn siklist. Viktim-la pa finn surviv so bann blesir. Ziska ler, lapolis pa finn touzour indantifie viktim-la.

Sa dram-la inn prodwir ver 21hr15 dan Riche-Terre pre kot lizinn Tuna Fishing an direksyon Port-Louis. Alerte, lapolis inn imediatman al sur plas.

Otomobilist-la, enn abitan Bambous ki ena 47 an, inn fer enn lalkol test kinn revel negatif. Lapolis Terre-Rouge inn ouver enn lanket pou determinn koz exak sa aksidan-la.

Comments

comments