Insandi Shoprite: Resi Konn Idantite Zen Zom Porte Mankan

Idantite zom ki porte disparu apre enn insandi dan antrepo ipermarse Shoprite dan Trianon inn resi konu. Se enn denome D.D., enn anplwaye ipermarse ki ena 24 an.

Sa abitan Palma-la travay dan antrepo supermarse-la ek osi lo bann reyon. 20hr15, bann ponpie touzour sur plas pou metriz insandi-la ek pou retrouv sa zen zom-la.

Se ver 17hr ki enn insandi inn eklate dan antrepo Shoprite. Bann koz sa dife-la ankor inkonu ziska ler.

Comments

comments