[Video] Shoprite: Insandi Dan Ipermarse; Enn Zom Porte Mankan

Enn insandi inn eklate dan antrepo ipermarse Shoprite dan Trianon ver 18hr azordi, Dimans le 12 Novam.

Dapre nou bann informasyon, enn zom ki ti andan porte mankan. Nou pa kone si se enn anplwaye ipermarse ou enn manb publik. 20hr, bann saper ponpie touzour sur plas pou metriz dife-la.

Video:

Loading...

Comments

comments