[Audio] Insandi Shoprite: Tantinn Dinesh Domah “Donn nou zanfan nou ale..”

“Nou kone li nepli..” Tantinn Dinesh Domah pann resi konplet sa fraz-la. Ek linn prefer koz lo inkonpetans bann ponpie ki ti prezan sur sen. “Donn nou nou zanfan nou ale…” Sa fer pliz ki 8hr tan ki sa zen zom 24 an-la inn pieze dan enn parmi bann antrepo Shoprite.

Dapre nou informasyon, insandi-la inn eklate 17hr30, Dimans le 12 Novam. Dinesh Domah ti andan an konpagni enn koleg. Si koleg-la inn resi sorti, Dinesh pa finn ena mem lasans.

Alerte, bann pros zen zom-la, ki ti fek fer so 24 an le 7 Novam, inn imediatman debark sur plas. Zot dan gran traka, zot pa pe pans saki pli pir sa ler-la. Malgre ki Dinesh Domah konn antrepo-la kouma so pos. Dapre so kouzinn Yogita, li travay dan Shoprite depi 8 an. “Se so deziem lakaz.”

Audio:

Sof ki bann lespri pe koumans sofe. Bann temwin, bann saki abitie laba ek bann anplwaye ankoler kont lanter bann solda dife. Zot pa konpran kifer bann ponpie-la pe pran tou letan pou sekourir Dinesh Domah.

Loading...

Comments

comments