Diskisyon Sanglant Pointe-aux-Piments: Saki Ariv Pritam 35 An Pou Fer Zot Soke Ek Revolte

Enn sofer 35 an, ki abit Saint-Julien D’Hotman, inn agrese avek enn boutey lo so vant Samdi le 11 Novam dan Pointe-aux-Piments.

Enn diskisyon inn eklate ant li ek proprieter enn lakaz kot so ‘kamarad’ viv. Sofer-la, etripe, inn admet dan unite swin intansif ek so leta lasante zize kritik. So de agreser inn arete.

Pritam (prenon modifie) ti al kot so ‘kamarad’ Samdi gramatin, ki loue enn lakaz dan Pointe-aux-Piments. Laba, enn diskisyon inn leve ant proprieter lakaz: Prakash ek so frer Rakesh Panchoo.

Zafer-la inn dezenere byin vit. Pritam inn agrese violaman avek enn boutey kase par bann frer Panchoo. Linn blese grav ek inn transporte lopital SSRN dan Pamplemousses. Linn fer enn operasyon ek inn admet dan unite swin intansif. Linn plase sou respirasyon artifisyel. Dimans, linn transfere dan lasal. So leta lasante byin kritik. De sispe-la inn arete dan sa zafer-la.

Kavita, 40 an, ‘kamarad’ Pritam, inn explik lapolis ki Vandredi so proprieter inn dir li kit lakaz ale akoz li pa ti pe pey lokasyon regulie. “Mo viv tousel dan sa lakaz-la depi 2 an, monn separe avek mo mari.”

“Pritam ti pe vinn kot mwa souvan ek parfwa li reste, nou sorti ansam. Vandredi dernie, proprieter lakaz inn dir mwa ale akoz mo ti pe tarde pou pey li. Enn diskisyon inn eklate. Pritam ek mwa inn kit lakaz. Samdi ver 5hr, nou finn retourn laba,” Kavita explike dan so depozisyon.

“Mo ti dan mo lasam kan monn tann tapaz deor. Monn sorti ek monn trouv proprieter-la agres Pritam avek enn boutey kase lo so vant. Mo finn amen Pritam lopital,” li rakonte.

Defi Quotidien inn rankontre Pritam lo lili lopital. Li ti pe gengn difikilte pou koze, akoz li sou respirasyon artifisyel. “Sa de zom-la pa ti bizin agres li koumsa. Linn perdi boukou disan ek pe soufer boukou. Nou ni kapav donn li manze ni bwar. So bann agreser ti kapav touy li si li pa ti sove. Nou swete ki Pritam retabli pli vit posib,” so bann pros explike.

Prakash ek Rakesh Panchoo inn arete mem zour par Central Investigation Division Trou-aux-Biches. Zot inn interoze par bann zom inspekter Sailesh Seegoolam. Zot inn konfie ek inn explike ki zot inn azir an lezitim defans.

Apre zot interogatwar, zot inn plase an detansyon. Dimans, zot inn konparet divan bail and Remand Court ek reponn enn akizasyon agresyon avek premeditasyon. Lapolis inn obzekte zot remiz an liberte ek zot inn rekondwir dan selil polisiyer. Zot pou konparet divan tribunal Pamplemousses azordi, Lindi le 13 Novam.

Loading...

Comments

comments