[Exclusive] Poudre d’Or: Kajal 23 An “Enn voler rant dan mo lasam ek rod viol mwa”

Li per pou so sekirite. Enn kontab ki ena 23 an, ek abit lenor, ti kot li, Dimans le 12 Novam, dan lapremidi kan enn voler inn rant kot li.

Voler-la inn kokin Rs 300, ek Kajal* (prenon modifie) inn fer sanblan dormi pou ki voler-la pa atak li. Linn fer enn depozisyon stasyon lapolis Poudre d’Or. Kajal ti dan so lasam kan linn konstat prezans enn voler.

A enn moman, voler-la inn zet lo so lili ek inn esay viol li. “Linn rod pas lamin partou avek mwa ek sa ler-la monn mord li.” Dapre Kajal, voler-la inn mord li osi avan sove ale.

Apre ki voler-la inn sove, Kajal inn konstate ki linn pran Rs 300 depi so portfey. Linn port plint lapolis ek dir li pa konn idantite voler-la. Me linn konfirme ki li kapav rekonet li.

Li pou examine par enn medsin lapolis Lindi le 13 Novam. Kontakte, zen fam-la dir li per pou so sekirite depi inn ariv sa. “Monn leve ek monn per kan monn trouv voler-la ek monn fer sanblan dormi pou li pa atak mwa.”

“Kan linn zet lo lili pou tous mwa partou ek viol mwa, monn lite avek li ek monn mord li,” li dir. Enn sispe inn interpele par lapolis ek inn fourni enn alibi.

Loading...

Comments

comments