[Video] Insandi Shoprite: Inkonpetans Bann Ponpie Ki Kapav Kout Lavi Enn Zen Zom

Kouma zot kone enn insandi inn eklate dan antrepo ipermarse Shoprite dan Trianon yer, Dimans le 12 Novam, ver 18hr. Dapre premie eleman informasyon noun gengne, bann ponpie inn tarde pou vini. Ti ena gro lafime dan antrepo-la ek zot inn resi metriz dife-la ver 20hr. Me ziska azordi gramatin, dife-la inn kontinie dan enn lot antrepo ek zot pe metriz lafalm-la.

Me enn zen zom inn kwinse andan ek pankor gengn sa zen zom-la, enn denome Dinesh Domah ki abit Palma ek ena 24 an, ziska ler.

Video:

“Saler tro for. Ena boukou lafime ek li toxik.” Se samem ki minist Mahen Jhugroo dir lo bann kondisyon dan lakel bann ponpie pe opere dan konplex Shoprite, Trianon, ki finn eklate dan lasware yer.

Comments

comments