[Video] Pereybère: Enn Voler Rant Dan So Lakour. Saki Ena Dan So Lamin Pou Fer Zot Soke.

Enn abitan Pereybère inn surpri enn individu arme avek enn pistole dan so lakour Vandredi gramatin le 10 Novam.

Bann zimaz CCTV montre kouma individu-la inn survey bann movman bann okipan lakaz-la, kan li ti divan gate.

Ver 01hr29, li finn grinp lo baraz pou gengn akse avek zardin. Sispe-la difisil pou idantifie li akoz li ti ena enn kagoul lo li, me lo enn bann zimaz kamera surveyans nou trouve ki li arme avek enn pistole.

Video:

Se kan linn vire ki linn remark prezans kamera surveyans.

20 minit plitar, bann okipan lakaz-la inn trouv voler-la. Zot inn esay galoup deryer li me zom ankagoule-la inn sove ek disparet.

Proprieter-la inn port plint stasyon lapolis Grand-Baie.

Comments

comments