Aeropor Plaisance: Interpel Enn Morisyin Avek Gandia

Ti ena anviron 4.5 gram gandia disimule dan so bann bagaz kouma linn rant aeropor Plaisance dan lapremidi DImans le 12 Novam. Enn abitan Sodnac, Quatre-Bornes inn intersepte par bann limie l’adsu ek bann eleman ladouann.

Enn lafouy dan so bann bagaz inn permet bann otorite dekouvrir enn resipian dan ki ti ena gandia ek enn sertin kantite lagrin mem ladrog.

Kontener kinn servi pou transport gandia-la, ti disimule dan enn sak lamin, ki pann deklare par abitan Sodnac-la.

Li ti pe paret sispe ek sa finn atir latansyo bann ofisie ki ti prezan, avan ki bann-la inn prosed a so interpelasyon.

Apre ki zot inn dekouver gandia-la, sispe-la inn otorize pou rant lakaz lo parol apre so lanket.

Dan lamatine Lindi le 13 Novam, linn tradwir divan tribunal Mahebourg. Enn inkulpasyon provizwar inportasyon ladrog inn loze kont sa abitan Sodnac-la.

Comments

comments