Curepipe: Aaleyah “Mo mari droguer ek li fini tou kas. Ki kapav fer ?”

Aaleyah* (prenon modifie), ki enn fam marye ek abit Curepipe, inn apros nou azordi pou rakont lamizer ki li pe pase avek so mari, Muhammed ek 24 an. Li konfie ki so mari enn droguer ek li fini tou kas dan ladrog.

Aaleyah pe viv enn veritab kalver depi plizir lane. Li rakonte ki so mari ti pe travay avan ek tou ti korek. Me enn sel kou linn tonb dan lanfer ladrog. “Li pike ek li fim sintetik toulezour. Ziska li pa le travay aster ek li rod kas pou drogue avek mwa. Mo lavi inn vinn amer,” Aaleyah konfie.

Nou interlokutris dir ki li anvi so mari sorti depi sa lanfer-la avan tro tar ek li demann lepep konsey. “Eski ena enn simin sorti? Li dir mwa toulezour ki li pou arete selma li pa kapav. So tantasyon pli for ki li. Mo anvi kone ki solisyon ena pou sa,” Aaleyah dir an larm.

Sa fam marye-la inn perdi lespwar. Linn tap tou laport me pann trouv oken solisyon. Li anvi tir so mari dan sa mare-nwar-la. Me bizin zot led lepep. Ki zot konsey li? Li dir nou ki Muhammed pa kapav trouv kas. Li fini tou kouma ena kas dan lakaz ek sa pe fini lafami konpletman.

Met enn komanter si zot ena kitsoz pou dir Aaleyah. Li byin bizin zot led ek opinyon lo sa lepep. Li remersie zot tou an avans.

Loading...

Comments

comments