Li Ti Porte Mankant. Patricia Refer So Aparisyon.

“Noun resevwar enn lapel pou prevenir nou ki li La Nicoliere. Mo pa kone ki li ti pe fer laba ou saki li ti ena an tet.” Gran tifi Patricia Baveuse soulaze pou retrouv so mama.

Patricia Bavense, enn abitant Cap-Malheureux, ti porte mankant depi Merkredi le 8 Novam. Kan sa mama de tifi, ki ena 24 ek 16 an, ek enn garson 25 an inn kone ki bann dimoun inn rekonet li, linn prefer manifeste.

Repo preskri

Dan lanwit Vandredi le 10 Novam, sa mama lafami-la ki ena 44 an inn al kot so mama Camp-de-Masque. Linn transporte lopital pou examine ek medsin inn konsey li pou repoze. So bann zanfan enn al zouen li Camp-de-Masque.

Ziska ler, so bann pros pa finn demann li rezon pou sove. “Nou les li repoze ek personn pa pe oz abord size-la. Nou zis kontan ki li la ek li an bonn sante,” tifi Patricia Bavense explike.

Merkredi le 8 Novam, Patricia Bavense ti pran so loto pou al kot so mama Camp-de-Masque. Apre ki linn pas enn lazourne kot li, linn telefonn so tifi ver 15hr10 ek inn koumans plere. “Linn dir mwa ki li fatigue avan koup telefonn-la.” Depi sa, sa mama trwa zanfan-la introuvab, ziska lanwit Vandredi.

Comments

comments