Meteo: Soley Pe Zoue Koukasiet Avek Nou

Pran zot parapli avek zot ! Stasyon meteo Vacoas prevwar enn letan niaze, sinon pluvie azordi, Mardi le 14 Novam. Nou rezyon res sou linflians enn zonn instabilite ki sorti depi sud Mascareignes.

Se sirtou rezyon lest, sud ek plato santral ki pou pli aroze avek bann risk loraz. Stasyon meteo Vacoas sinial egalman bann risk akimilasyon dilo lo sertin landrwa. Li posib ki pou ena brouyar lo bann oter.

Tanperatir minimal pou ant 17 ek 19 degre Celsius lo plato santral ek ant 20 ek 23 degre Celsius lo bann rezyon kotiyer. Tandi maximal, li pou varye ant 22 ek 25 degre Celsius lo bann oter ek 27 a 29 degre Celsius ayer.

Pou ena divan depi lest-sud-est ek li pou ant 15 a 20 km/hr. Lamer pou azite odela resif ek bann sorti an mer dekonseye.

Loading...

Comments

comments