[Video] Insandi Shoprite: Papa Dinesh Domah Rakont Sa Lanwit Kosmar-la

Li asize lo enn sez, Parmessur Domah, 57 an, ena enn tre fatigue ek perdi ki pe guet bann saper ponpie fer zot travay lanwit lizour.

Sa fer plis ki 24hr tan ki sa papa-la pann ferm lizie akoz lekor so garson pa finn ankor retrouve. Dinesh Domah, 24 an, konu kom Sandesh, inn retrouv li prizonie dan enn antrepo ipermarse Shoprite ki finn pran dife depi 17hr30 lavey.

Video:

Papa-la inn perdi tou lespwar pou retrouv so garson an vi. “Letan enn so bann koleg inn koz avek mwa lo telefonn Dimans aswar, li finn dir mwa mo garson inn tase…,” li dir nou avek regre. Dinesh, li dir, ti trouv sa travay-la 7 an avan. Zen zom-la inn fet so aniverser Samdi le 11 Novam.

Comments

comments