Komisyon Ladrog: Riaz Alegue Ki Linn Gengn Propozisyon Rs 300 000 Pou ‘Koz An Faver Raouf Gulbul”

Garson Raffick Gulbul, frer Me Raouf Gulbul, ti odisyone par prezidan komisyon danket lo ladrog, Paul Lam Shang Leen, azordi apremidi, Merkredi le 15 Novam.

Pandan so depozisyon, Riaz Gulbul inn alegue ki li finn aprose par frer ek ser Raouf Gulbul inpe letan avan li al depoze divan komisyon danket.

Riaz Gulbul inn osi alegue ki linn gengn enn propozisyon Rs 300 000 pou ‘koz an faver Raouf Gulbul’. Li dir li ena enn band sonor pou prouve saki li pe dir.

Riaz Gulbul, ti ti ansyin ‘clerk’ Me Raouf Gulbul, inn revele ki a de repriz, mama Peroomal Veeren, ki pe kraz 34 an prizon pou trafik ladrog, inn amen Rs 750 000 pou donn Me Raouf Gulbul, swa enn total Rs. 1.5 million, pou defann Parwiza Bibi Amina Jeeva. Li presize ki oken lantre pa finn fer dan liv Raouf Gulbul, ek pa finn donn li oken resi pou ateste sa peyman-la.

Riaz Gulbul inn osi revele ki Peroomal Veeren ti ena labitid telefonn lo so portab depi prizon pou koz avek Me Raouf Gulbul.

Comments

comments