Pailles Ek Ebène: “Doudou, am really sorry…ILU”

Sen inabituel Old Pailles Road ziska Petite-Rivière. Me osi Ebène. Bann lafis lo lakel inn ekrir “Doudou, am really sorry. ILU” inn atase lo bann min-kourant. Enn sitiasyon kinn met enn sourir lo labous boukou bann pasan. Amoure ou amourez-la inn, dapre bann temwin, fer plas bann bandrol dan lanwit Mardi ziska Merkredi.

Se pandan ki li ti pe pas dan lezanviron ki enn internot inn pran bann foto. Anousha Junggee rakonte ki linn fer mem larout yer ver 18hr ek pa ti ena naryin. “Monn interpele par sa. Mo trouv sa amuzan. Mo dan domen imprimri ek mo dir ki sa dimoun kinn fer sa-la inn depans omwin Rs 600 par bandrol ek linn fer enn dizen. Mo panse ki sa bann kalite inisiativ-la bon pou bizines,” li dir avek enn sourir.

Bann lezot internot pa finn mank fer bann komanter. Sertin espere ki ‘Doudou’ pardonn so lamwatie. Ek bann hashtag #Doudou inn fer so aparisyon.

An revans, bann imprimri parey kot pena non inprimer-la li ilegal. Se lartik 202 ek 205 Code Penal ki rezis bann publikasyon ekrit. Vwasi saki finn ekrir: “Toute publication – affiches, livres et journaux, entre autres – doit impérativement porter le nom, la profession et l’adresse de l’auteur ou de l’imprimeur. Au cas contraire, les contrevenants s’exposent à une amende de Rs 10 000 et à six mois de prison.”

Me lalwa prevwar bann lapen redwit si, par exanp, bann inprimer fer konn idantite bann oter ou bann koler lafis donn idantite inprimer-la. Pou ki bann bandrol vinn legal, bizin gengn permisyon kolektivite lokal, district councils ek munisipalite. Sa bann publikasyon soumet pou valide.

Loading...

Comments

comments