Sebastopol: Anousha 16 An “Mo mama papa fer mwa dominer ek bat mwa…”

Li enn tifi ki ena so prop mama ek papa. Li ena 16 an. Li ena enn ser ki ena 15 an ek de frer ki ena 9 ek 11 an. Anousha* (prenon modifie), 16 an ek abitant Sebastopol, pe viv enn veritab kalver kot li nepli kone avek ki pou konfie. Vwasi so zistwar…

Anousha konfie ki depi tipti so mama papa fer dominer avek li. “Mo mama dir mwa al mor. Zot extra dominn mwa. Zot pa guet mwa parey kouma mo bann frer ek ser. Mo tousel fer tou louvraz lakaz. Mo mama ek papa travay. Kan mo mama retourn lakaz, li pa fer naryin ek zis dormi. Li pas komann avek mwa,” sa atudiant SSS Quartier-Militaire-la rakonte

Anousha dir ki so ser enn zourne res lo portab san ki zot paran dir li kitsoz. Kan papa-la sorti travay, nou viktim so mama ranpli so zorey ek li gengn bate. “Enn ta manti li koze lo mwa. Mo fer tou louvraz ziska mo osi kwi. Mo lav linz ek ladan osi mo tann zoure,” li dir.

Sa abitant Sebastopol-la ena zis so dada ek dadi ki okip li ek guet li byin paski zot kone li enn bon tifi. Mem enn zour, kan Anousha so dada inn tir li kan li ti pe gengn bate, so mama inn al port plint stasyon lapolis pou dir ki so dada ki bat li. “Li ti mank ferme tou sa zour-la,” Anousha azoute.

So dada inn bizin pey enn lamann. Anousha konfie ki plizir fwa linn rod swiside par mont lao lakaz ek sote. Me so dada inn sap li a sak fwa. Li ti mem koumans koup so lamin akoz lamizer li pase. Nou finn aprann ki dada ek dadi-la ti mem amen Anousha Child Development Unit pou port plint kont maltretans li pe soufer.

Me mama-la pann vini kan enn ofisie inn apel li. Mem papa-la pann pran so par akoz so mama ti fini ranpli so zorey sa zour-la. Se enn veritab kalver ki Anousha retrouv li ladan.

Vandredi dernie, papa-la ti sorti aswar ek mama-la inn fer koler ek anvway enn ver direksyon Anousha kinn blese swit a sa. Mem lanwit, kan so papa inn retourne li ti sou. Anousha dir ki so paran inn laguer ek gramatin linn gengn bate akoz so mama inn koul li ankor enn fwa.

“Monn byin gengn bate avek mo papa ek linn dir li pou met mwa farmatori. Me mo dada inn intervenir ek inn refuze paski li kone mo mama ki antor. Mo dada inn mem gengn maltrete ek zoure.
Dada ek dadi inn aksepte guet tifi-la ek aster zot res ansam dan mem lakaz. “Zot kwi zot manze enn kote ek guet mwa. Mo pe viv enn move lavi kot mo nepli trouv simin sorti. Kisana kapav ed mwa ek fer kitsoz pou mwa? Mo per tansyon mo lafami lir sa lartik-la ek re bat mwa. Mo an detres ek bizin konsey,” Anousha dir an larm.
Nou interlokutris dir ki Samdi dernie linn gengn bate ziska so lalev inn kase ek li ti pe sinyin. “Mo ti prefer mor ou ena enn belmer ou boper. Dan aswar mo mama fer mwa lav lasiet ek met linz sek lao lakaz dan nwar. Mo mama pas pou bon divan zot tou ek koul mwa,” Anousha rakonte.
Si zot kapav vinn an ed ek dir ki Anousha bizin fer pou tir li dan sa mare nwar-la, met enn komanter ek nou pou pas mesaz-la. Li remersie zot an avans lepep.
Loading...

Comments

comments