Insandi Shoprite: Vwasi Bann Dernie Pa Dinesh Domah

Depi ki sa insandi-la inn resi teign yer, Merkredi le 15 Novam, bann polisie pe travay dur pou retrouv Dinesh Domah, 24 an.

Koumansman lasemen, bann kamera CCTV revele ki zen zom-la ek so koleg ti sorti depi antrepo-la apre ki zot inn esay kontrol dife.

Dapre bann saper ponpie, Dinesh Domah inn blie so bann lakle andan. Se rezon pou lakel linn re-rant andan. Apartir bann premie eleman lapolis ek bann ponpie, nou retourn dan lasware fatidik Dimans le 12 Novam…

1. Se par lamem ki nou trouv li lo bann zimaz kamera CCTV. Dinesh Domah ek so koleg inn rant dan antrepo. Lo bann zimaz, nou trouv lafume ki pe sorti depi antrepo-la.

2. Dapre lapolis ek ponpie, dife inn koumanse dan sa landrwa lamem. Bann anplwaye pourtan afirme ki sa landrwa-la li byin fre akoz bann frwi ek legum ki stoke laba.

3. Se avek sa tiyo insandi-la ki de koleg-la inn esay teign dife. Me zot pann resi ek zot inn sorti depi lantre no 1. Dinesh Domah realize ki li pena lakle, ki so bann koleg ti kite avek li.

4. Zen zom-la inn kit so bann lakle dan sa parti antrepo-la. Dapre bann ponpie, zot pann trouv lakle-la dan sa landrwa-la. Zot panse ki kan linn al pran lakle, linn esay sorti depi lantre no 1 me insandi inn fini blok so pasaz.

5. Sel sorti ki posib se sann-la apre ki no 1 inn bloke. Sa trouv dan enn koulwar. Lo kote gos, ena bann shutters (volets) me tou ti ferme. Sa servi pou akeyir bann livrezon. Dan sa koulwar-la ena frizider.

6. Sa laport sorti andeor me li verouye.

Comments

comments