[Video] Insandi Shoprite: Eski Sa Dram-la Ti Kapav Evite ?

Enn premie temwin inn indik bann anketer landrwa exak kot insandi-la inn eklate Dimans le 12 Novam dan antrepo Shoprite. Sa anplwaye ipermarse-la ti enn parmi bann dernie dimoun kinn kit batiman-la.

So koleg Dinesh Domah, kinn retrouv li prizonie laflam, li touzour porte disparu. Operasyon resers inn fini demare ek pe kontinie apre enn interipsyon yer, Merkredi le 15 Novam, pou permet bann inzeniyer minister infrastriktir publik pou examinn batiman-la. Se ver 12hr50 ki bann inzeniyer inn donn permisyon pou repran operasyon-la.

Video;

Bann ponpie, bann eleman Special Mobile Force ek Groupement d’intervention de la police mauricienne (GIPM) inn rant dan antrepo Shoprite me pa finn ena oken nouvel Dinesh Domah.

Traka pe grandi kot bann pros disparu-la, ki gard lespwar malgre tou.

Comments

comments