[Video] Zafer Kof-for: Navin Ramgoolam “Mo pled non-koupab”

Li konfian pou so prose. Navin Ramgoolam inn pled ‘non koupab’ pou 23 sef akizasyon ‘limitation of payment in cash’ an vertu Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act (FIAMLA) azordi, Zedi le 16 Novam, divan mazistrat Niroshini Ramsoondar, dan lakour intermediyer. Tousala dan kad zafer kof-for kot Rs 220 millions ti retrouve dan so lakaz an 2015.

Lakour repros ansyin premie minist pou aksepte 100 000 USD dan enn pake sele avek bann koupir 1000 dollars, ant Zanvie 2009 ek Fevrie 2015. Navin Ramgoolam egalman akize pou aksepte Rs 1 000 000, touzour dan enn pake sele avek bann koupir biye Rs 1000, ant le 6 Mars 2008 ek le 7 Fevrie 2015.

Lider Parti travailliste inn retenir servis sir Hamid Moollan Queen’s Counsel, Gavin Glover, Senior Counsel, Robin Ramburn SC, Shaukat Oozeer, Yanilla Moonshiram, Hisham Oozeer et Asif Moollan. Parke reprezante par Me Denis Mootoo.

Video:

Mai ek Juin

Prose pou komanse Zedi le 10 Mai, 31 Mai ek 21 Juin 2018. Parke bizin kominik dosie sarz avek defans. Enn zour pou konsakre prodiksyon pies konviksyon kot enn masinn konte pou met an dispozisyon pou kont bann biye-la, pandan premie zour prose.

21 temwin inn asigne ek parke kont apel 7 premie temwin le 10 Mai.

Loading...

Comments

comments