[Audio] Bagatelle Dam: Met 35 Zouvrie Deor

Ti ena enn movman protestasyon azordi, Vandredi le 17 Novam, lo santie Bagatelle Dam. 35 zouvrie, laplipar bann ferayer, inn met deor.

Zot inn al minister travay pou port plint. Zot finn osi al lapolis.

Audio:

Yan Beguino, enn foreman, explike ki zot inn met li deor san oken ‘rezon valab’. Saki pli sagrinan, zot pa finn tous zot lapey. Bann zouvrie gengn zot lapey sak kinzenn. Zot azoute ki mem wiken ek konze publik zot travay. “Res enn mwa avan lafin lane. Kot nou pou al rod travay-la? zot deplore.

Comments

comments