Baie-du-Tombeau: Vwasi Saki Rapor Otopsi John Barry Revele

Li ti resevwar bann menas demor. Lakord ki ti otour so likou inn mal fer ek mem linn mor red, li ti touzour trap so lunet soler dan so lamin. Tou bann eleman kinn reunir pou ki bann pros Dieter John Barry konvink ki Jlinn viktim enn foul-play deguize an swisid.

Me sa soupson-la inn demoli par doktores Jankee, Police Medical Officer, kinn pratik otopsi. Linn revele dan so rapor ki viktim-la inn mor swit a enn asfixi koze par pandezon.

Zen zom 32 an-la inn retrouve pandi dan enn lakaz abandone dan Baie-du-Tombeau yer apremidi, Zedi le 16 Novam.

Ki finn pous John komet sa akt dezespwar-la? Dieter John Barry ti ena boukou det pou ranpli. Se samem ki enn parmi so bann pros inn konfie avek bann anketer.

Se samem rezon ki zot preske sir ki Dieter John Barry inn viktim enn regleman kont, enn sours konfie.

Zen zom-la pa finn donn oken sign lavi depi Mardi le 14 Novam. Bann pros disparu-la, kan zot inn aprann sa terib nouvel-la, finn al sur plas dram-la. “Mo frer pa finn met li pandi. Ena dimoun finn anvway li manze. Kan dimoun met pandi li pa kapav mor avek rayban dan lamin,” frer viktim-la fer resortir.

Comments

comments