Parking Lopital Rose-Belle: Enn Voler Kokin Laparey Loto Enn Anplwaye

Sa pa premie vol kinn arive laba. Dapre bann staff ki travay lopital Rose-Belle ek ena zot loto lo parking, zot alegue ki bann malfra inn kokin plizir zafer depi zot loto kouma sopinet, laparey loto, retrovizer, etc.

Jenna* (prenon modifie), ki enn anplaye laba li osi, inn apros nou pou rakont so mezavantir azordi, Vandredi le 17 Novam. Li dir ki malfra-la inn servi enn tournvis pou ouver laport so loto avan tir so laparey ek sove. Saki trist, pena oken kamera surveyans lo parking pou tras voler-la.

“Nou tou bann staff gard nou loto lo parking. Me depi enn sertin letan, finn ena plizir ka vol ki noun raporte avek lapolis. Tou resaman, zot inn ouver laport mo loto avek enn tournvis ek pran mo laparey ek sopinet. Monn soke kan monn trouv laport loto ouver sa ler-la,” Jenna konfie.

Linn port plint stasyon lapolis Rose-Belle. Plizir so bann koleg osi inn viktim bann vol similer. Oken aksyon pankor pran ek lapolis pankor retrouv malfra-la. Zot per ki ariv ankor vol plitar ek nepli santi zot transpor an sekirite laba. Finn ena plis ki 13 ka vol raporte avek lapolis.

Nou fer enn lapel avek otorite konserne pou guet dan sa zafer-la ek trouv enn solisyon pli vit posib. Si ti met kamera surveyans dan tou parking lopital, sa ti pou ogmant sekirite bann anplwaye ek viziter.

Comments

comments