[Video] Bagatelle Dam: Bann Anplwaye Blok Larout Akoz Zot Pann Gengn Lapey

Zot nepli kone ki laport pou tape. Alos, pou fer tann zot lavwa, bann anplwaye Bagatelle Water Treatment Plant inn desid pou azir ek blok larout azordi, Vandredi le 17 Novam.

35 travayer anplwaye par enn sou-kontra indike ki bann-la inn ordonn zot pou aret travay azordi. Anplis, zot afirme ki zot pann gengn integralite zot lapey. Sa bann zouvrie-la inn blok larout pou proteste kont zot lisansiman inatandu. Lapolis larezyon inn mande sur plas.

Video:

“Noun blok sirkilasyon. Nou anplwayer inn donn nou zis enn parti nou lapey. Nou tou nou ena enn lafami pou nouri. Sa fer de mwa ki nou pe travay lo sit. Si zot inn desid pou met nou deor, zot bizin pey saki zot dwa nou dan nou lapey,” bann travayer-la deplore.

Comments

comments