[Video] Enn Vizit Zekler Ivan Collendavelloo Provok Koler Bann Komersan

Tansyon inn mont for azordi aswar, Samdi le 18 Novam, dan Arab Town apre enn vizit zekler Ivan Collendavelloo ek VPM Fazila Daureeawoo.

Video:

Bann komersan revolte ek dir ki se enn gran skandal saki pe arive avek zot.

Loading...

Comments

comments