[Video] Rodrigues: Zot Met 2 Lisyin Pandi

Ena enn video ki pe sirkile lo Facebook kot nou trouv 2 zom pe met 2 lisyin pandi avek led enn lakord. Ena enn trwaziem zom ki pe filme sa akt barbar-la ek linn partaz sa lo WhatsApp.

Sa inn provok koler parmi bann internot ek zot denons sa akt barbarik-la. Nou demann otorite fer neseser pou retrouv sa 3 individu ki deryer sa.

Video:

Lo video nou tann dimoun ki pe filme dir: “Asasina de-syin dan le rwayom de-syin.” Nou tann bann lisyin-la soufer ek kriye. Individu-la inn osi dir ki bann morisyin manz samem ek li pou anvway nou video-la.

Ki zot panse lo sa ? Pann ariv ler pou puni bann dimoun ki maltret zanimo, sirtou bann lisyin ki inonsan ? Met enn komanter pou exprim zot.

Comments

comments