Moka: Enn Loto Ravaze Par Laflam

Enn loto inn prwa laflam azordi, Dimans le 19 Novam, dan Moka ver 12hr30. Erezman, tou pasaze inn desann ek pa finn ariv zot naryin. Me loto-la inn detrwir konpletman par sa dife-la.

Dapre bann temwin, loto-la ti bor simin kan linn pran dife enn kou. Pankor konn lorizinn dife-la. Zot inn telefonn ponpie ek lapolis kinn mande sur plas.

Comments

comments