Tamarin: Sharon Chateau, 10 An, Mor Nwaye

Linn retrouv li an difikilte kan li ti pe naze dan lagon Tamarin. Sharon Chateau, 10 an, inn mor nwaye azordi, Dimans le 19 Novam. So dese inn konstate kan linn ariv lopital Dr Yves Cantin ki trouv dan Rivière-Noire.

Sa dram-la inn prodwir ver 15 hr azordi. Tipti tifi-la inn retire depi dilo pou resevwar bann premie swin. Enn otopsi pou pratike lopital Victoria, Candos.

Sa nouvo ka nwayad-la port nom viktim a 36 depi koumansman lane.

Lapolis inn ouver enn lanket pou konn sirkonstans exak sa dram-la.

Comments

comments